Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/wsclatvi/ecollect.lv/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 1912
Par Mums - Ecollect.lv
PAR ECOLLECT

Mēs rūpējamies par vidi

SIA "Emikor" izveidoja jaunu atkritumu reģenerācijas vietu Rītausmas ielā 4A. Uzņēmums pieņem nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas, auto katalizātorus un dpf filtrus, luminiscentās spuldzes un svina akumulatorus.

Mērķi un Vērtības

21. gadsimtā viens no svarīgākajiem draudiem ir bīstami elektroniskie atkritumi.

E-atkritumu otrreizējā pārstrāde aizsargā cilvēku veselību un vidi. Nepareiza e-atkritumu iznīcināšana rada vides piesārņojumu, un tas savukārt var kaitēt cilvēku veselībai. Labākais e-atkritumu apstrādes veids ir pienācīgi to pārstrādāt. E-atkritumi sastāv no daudzām dažādām sastāvdaļām, un tiem nepieciešams specializēts aprīkojums, lai demontētu, sadalītu, apstrādātu un izvilktu materiālus, kurus pēc tam var pārvērst par jauniem produktiem. Tas jādara kontrolētai sistēmai, lai novērstu piesārņojumu un nodrošinātu darba vietas drošību un veselību. E-atkritumu otrreizējā pārstrāde palīdz saglabāt mūsu dārgākos dabas resursus. Pārstrādāto materiālu izmanto jaunu produktu izgatavošanai. Tas samazina nepieciešamību iegūt jaunas izejvielas no zemes, kuras ir ierobežotas daudzumā.

EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) ir vislielākā atkritumu kategorija, kuras globālais pieauguma temps ir 3-5% gadā, kas ir trīs reizes lielāks nekā parastie atkritumi.
EEIA tiek klasificētas divās plašās kategorijās:
Sadzīves EEIA: sadzīves tehnika.
Profesionālās EEIA: rūpnieciskās, ekonomiskās vai administratīvās ierīces.
Turklāt arī gaismas iekārtas var uzskatīt par cita veida EEIA, kas arī ir visizplatītākais atkritumu veids (apmēram 80% no visiem EEIA).

Ministru kabineta noteikumi un likumi

Nolietotas elektronikas iekārtu pieņemšanas regulas
Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība
https://likumi.lv/doc.php?id=267716
08.07.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.388 

Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus
https://likumi.lv/doc.php?id=229148
19.04.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.302 

Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība
https://likumi.lv/doc.php?id=232554
21.06.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.485 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/96/EK
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:LV:HTML
27.01.03. Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem 

Atkritumu apsaimniekošanas likums
https://likumi.lv/doc.php?id=221378
28.10.2010.

Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība
https://likumi.lv/doc.php?id=232789
21.06.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.484 

Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību
https://likumi.lv/doc.php?id=241854
13.12.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.960 

Atļaujas un licences